Sağlık

Kuşadası Devlet Hastanesine Palyatif Bakım Merkezi açılıyor

İlimizde Palyatif Bakım Merkezi hizmetleri veren devlet hastanelerinin arasına çok yakında Kuşadası Devlet Hastanesi de eklenecek. Bir süredir hazırlıkları süren ve çok yakında hizmete açılacak olan Kuşadası Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nin tescil öncesi inceleme işlemleri İL Sağlık Müdürlüğü tarafından tamamlandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Şirin Şenel, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Yağmur TANRIVERDİ, Hemşire Nuran DENİZ ve Banu ANDAÇ tarafından değerlendirildi. Palyatif Bakım Nedir? Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var” anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Temel hedef, konan tanısı neticesinde yaşamın son noktasına varışı kesinleşen hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmaktır. Son yıllarda; - Kanser görülme sıklığındaki artış, - Kanser hastalarının yapılan tedavilerle yaşam süresinin uzaması, - İnsan ömrünün uzaması sonucu artan kronik hastalıklar, palyatif bakım merkezlerine ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Palyatif Bakım: Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu tanıma göre, yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede, ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile belirlenmesi; fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır. Palyatif kelimesinin kökeni “manto, kaplama anlamlarına gelen Latince pallium” ve “pelerinle örtmek anlamındaki palliaire” kelimeleridir. Sağlık profesyonellerinin yardımlarına ihtiyacı olan bu hasta grubunu bir pelerin gibi sarıp sarmalayarak, yaşamının son zamanlarında onlara kaliteli bir yaşam ve onurlu bir ölüm sunması düşüncesiyle bu isim verilmiştir. Palyatif bakım, disiplinler arası bir oluşum olup, farklı uzmanlık alanlarından deneyimli doktorlar, uzman hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, diğer meslek grupları ve gönüllüler arasındaki işbirliğine dayanır. Hastanın kendi dileklerini de hesaba katarak, sağlık sunucuları ile birlikte yeni tedavi olasılıklarını ortaya çıkarabilmektir. Avrupa ülkelerinde palyatif bakım merkezleri ile ilgili bir milyon bireye 50 yatak olacak şekilde planlama yapılmaktadır. Palyatif bakımda multidisipliner bir yaklaşım benimsenmiş olup, Palyatif bakım ekibinde: - Hasta ve hasta yakını, - Hekim, - Hemşire, - Fizyoterapist, - Psikiyatrist / psikolog, - Din görevlisi, - Sosyal çalışma uzmanı, - Diyetisyen, - Gönüllüler yer almaktadır. Palyatif Bakım Organizasyon Şeması Palyatif bakımın yalnızca palyatif bakım merkezlerinde verilebilen bir hizmet değildir. Hastanın kriz dönemi bakımı sağlanarak, stabil hale getirilmesi, kendisi ve yakınlarına yapması gerekenlerle ilgili eğitimler verildikten sonra tedavisine, Hastanede: - Poliklinik, - Yataklı birimler, - Konsültasyon ekipleri Evde: - Bakımevi, - Hastanın evinde devam edilebilir.